סידור פעמי גאולה

להתחבר לתפילה

סידור פעמי גאולה נערך ועוצב באהבה וביראה למען המתפללות והמתפללים בני הארץ הזאת והתקופה הזאת. משאלתו של עורך הסידור יזהר פינטוס היא להביא את המחזיקים בסידור ובעיקר את הצעירים, לתפילה שיש בה התכוונות בפנייה לבורא העולם, נשימה בין קטע לקטע, התבוננות והזדהות עם משמעות המילים ועם מהות התפילה וחשיפה למעט מן רוח הגדולה שמאחרי המנהגים והמסורות שזכינו לקבל מאבותינו.

הסידור מכיל התאמות, הן בטקסט והן בהנגשה שלו, לדור שלנו:

תיווך על ידי צבעים שונים של רמות המחוייבות השונות לאמירת קטע מהתפילה – באופן שמבהיר מה נחשב כמנהג לומר ומה מצווה לומר

הנחיות פשוטות וברורות לצעירים ולמתפללים שלא זוכרים או לא למדו באופן מסודר את נוהג התפילה (כולל סימון מקומות של השתחוויה וכד')

ניסוחים מותאמים לנשים (למשל: הנני מוכן ומזומן/מוכנה ומזומנת)

התאמות לתקופתנו – הוספת על הניסים לחג העצמאות וליום ירושלים וכד'

רובד של מנהגים שונים בהערות צד, כולל מנהגי עדות מזרח ומנהגי חסידים

ציוני מקורות תנ"כיים ותלמודיים בצד מילות התפילה *במהדורה החדשה בלבד

עריכה גרפית נאה ומאירת עיניים – דפי הסידור מעוטרים, עם "מרווח נשימה" בין פסוק לפסוק ובידול על ידי רקעים שונים בין קטעי תפילה רגילים ובין כאלו הנאמרים בזמנים ובמצבים אישיים מיוחדים

רוצה לדעת עוד?


הזמינו סידורלהזמנת הסידור באתר עמותת קבוצת רעות של קיבוץ בית ישראל:

  • להזמנה בכמויות גדולות בהנחה 050-8808857

סידור פעמי גאולה - מהדורה חדשה
סידור פעמי גאולה – מהדורה חדשה

עיצוב: נרית זליגר – קו הרכס